Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60370

Flexibel wijkbudget

118

174

176

176

176

176

61038

Wijkaanpak

12

0

0

0

0

0

61108

Bewonersactiviteiten Dukenburg

550

431

444

446

446

446

61109

Bewonersactiviteiten Lindenholt

322

260

268

269

269

269

61110

Bewonersactiviteiten Midden Zuid

350

300

310

310

310

310

61111

Bewonersactiviteiten Nieuw West

411

255

263

264

264

264

61112

Bewonersactiviteiten Oud Oost

97

107

110

111

111

111

61113

Bewonersactiviteiten Oud West

416

332

343

343

343

343

61114

Bewonersactiviteiten Stadscentrum

220

163

168

169

169

169

61115

Bewonersactiviteiten Waalsprong

276

190

196

197

197

197

61116

Bewonersactiviteiten Zuidrand

426

283

292

293

293

293

3.197

2.493

2.571

2.577

2.577

2.577

Baten

61038

Wijkaanpak

3

0

0

0

0

0

61110

Bewonersactiviteiten Midden Zuid

11

0

0

0

0

0

61111

Bewonersactiviteiten Nieuw West

37

0

0

0

0

0

61115

Bewonersactiviteiten Waalsprong

0

0

0

0

0

0

61116

Bewonersactiviteiten Zuidrand

20

0

0

0

0

0

71

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

3.126

N

2.493

N

2.571

N

2.577

N

2.577

N

2.577

N

V=voordeel; N=nadeel