Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60460

Kinderboerderijen

295

3

0

0

0

0

60461

Beleid speelvoorzieningen

434

401

410

409

457

434

60462

Stedelijke speeltuin

529

0

0

0

0

0

60463

Wijkspeeltuinen

244

5

4

4

4

0

61075

Recreatieve sportvoorzieningen

120

118

121

121

121

121

61118

Speelplekken

331

287

294

295

295

295

61225

Sted speeltuinen OR

10

18

19

19

19

19

1.962

832

848

848

895

869

Baten

60461

Beleid speelvoorzieningen

7

0

0

0

0

0

60462

Stedelijke speeltuin

364

0

0

0

0

0

61118

Speelplekken

5

0

0

0

0

0

376

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.587

N

832

N

848

N

848

N

895

N

869

N

V=voordeel; N=nadeel