Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

In de Zomernota 2017 zijn geen veranderingen voor het programma Stedelijke ontwikkeling opgenomen voor de Stadsbegroting 2018

In de Zomernota 2017 is 3 x € 180.000 opgenomen (voor 2018, 2019 en 2020) voor het opsporen en aanpakken van illegale kamerverhuurpanden (zie programma Wonen). De werkelijke uitvoering wordt, naar verwachting, belegd bij de ODRN. Aangezien de betaling aan de ODRN en de te ontvangen leges (bestuurlijke boeten) op  het programma Stedelijke Ontwikkeling verantwoord worden, is ervoor gekozen het budget van € 180.000 te ramen op dit programma. Daarnaast wordt wel een (financieel) risico gesignaleerd, omdat wij mogelijk de geraamde legesinkomsten (bestuurlijke boeten) niet realiseren.