Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

61324

Vergunningverlening Bouwen

4.372

4.400

4.695

4.696

4.696

4.516

4.372

4.400

4.695

4.696

4.696

4.516

Baten

61324

Vergunningverlening Bouwen

5.346

5.141

5.469

5.469

5.469

5.289

5.346

5.141

5.469

5.469

5.469

5.289

Saldo van lasten en baten

974

741

774

773

773

773

V=voordeel; N=nadeel