Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

61079

Gebiedsontwikkeling

0

0

0

0

0

0

61321

Bestemmingsplannen

1.018

835

856

855

855

855

61322

Informatie en Advies

241

302

460

327

250

250

61323

Gebiedsontwikkeling

372

240

312

311

311

311

E000192

Externe opdrachten Stedenbouw

0

0

7

7

7

7

1.631

1.377

1.637

1.501

1.424

1.424

Baten

61321

Bestemmingsplannen

289

249

256

256

256

256

61322

Informatie en Advies

19

106

109

109

109

109

61323

Gebiedsontwikkeling

0

63

65

65

65

65

308

418

430

430

430

430

Saldo van lasten en baten

1.323

N

959

N

1.206

N

1.071

N

994

N

994

N

V=voordeel; N=nadeel