Begroting 2018 - 2021
PCPortal

€ 21,4

€ 18,8

rek. 2015

€ 19,8

€ 20,9

begr. 2016

€ 17,6

€ 18,6

begr. 2017

€ 18,2

€ 18,6

begr. 2018

€ 18,8

€ 18,5

begr. 2019

€ 18,7

€ 18,5

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201620172018201920202021
Lasten
Openbaar vervoer2,73,72,32,32,32,3
Parkeren14,912,513,012,912,812,7
Verkeer3,83,52,43,03,73,7
21,419,817,618,218,818,7
Baten
Openbaar vervoer1,02,00,50,50,50,5
Parkeren17,217,618,118,018,018,0
Verkeer0,61,30,00,00,00,0
18,820,918,618,618,518,5
Saldo van lasten en baten-2,61,11,00,4-0,3-0,2

Voor het goed en bereikbaar blijven van Nijmegen besteden wij jaarlijks gemiddeld € 18 miljoen aan lasten.  Daar tegenover staan ook opbrengsten van gemiddeld € 18 miljoen.
Het grootste deel van de lasten en baten gaat op aan de parkeervoorzieningen in de stad.

De lasten nemen in 2018 af met € 2,2 miljoen tot uiteindelijk € 1,1 miljoen in 2021.

Door de nieuwe investeringsimpulsen voor het bereikbaar en verkeer veilig houden van de stad stijgen de investeringslasten(afschrijving en rente) meerjarig vanaf 2018 met € 0,2 miljoen tot uiteindelijk € 1,4 miljoen in 2021.

Een aantal eenmalige projecten zijn In 2017 uitgevoerd  Wij hebben samen met de gemeente Arnhem het internationale fietsevenement "Velo-city 2017" succesvol georganiseerd. Verder is de verwachting  dat het fietsproject Slotemaker de Bruïneweg en een paar andere kleinere projecten in 2017 worden afgewikkeld. De hiermee gepaard gaande incidentele lasten en baten totaal € 2,7 miljoen in 2017 vervallen in 2018.

Verder zijn de lasten gestegen met het toegepaste indexeringspercentage.

De baten dalen in 2018 met € 2,3 miljoen en wijzigen meerjarig niet significant.
Een aantal projecten die mede met cofinanciering van derden zijn gefinancierd worden naar verwachting in 2017 volledig uitgevoerd. De hiermee samenhangende baten van € 2,7 miljoen zijn incidenteel en vervallen in 2018. Verder zijn de parkeeropbrengsten toegenomen met het toegepaste indexeringspercentage.