Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Programmaplan zonder overhead

Hieronder is de begroting opgenomen met het programmaplan waarbij de overhead en algemene dekkingsmiddelen afzonderlijk zijn weergegeven.

Programmaplan zonder overhead; bedragen * € 1 miljoen

2017

2018

2019

2020

2021

Bestuur en Middelen

3,1 n

2,6 n

1,6 n

2,9 n

4,3 n

Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

22,1 n

22,2 n

22,2 n

22,0 n

22,2 n

Dienstverlening & burgerzaken

0,7 n

0,8 n

1,6 n

1,0 n

1,0 n

Duurzaamheid

8,6 n

8,4 n

8,6 n

9,0 n

7,1 n

Economie en Werk

44,5 n

43,5 n

41,8 n

40,1 n

40,1 n

Grondbeleid

2,2 n

5,5 n

6,6 n

3,2 n

5,7 n

Inkomen & Armoedebestrijding

36,8 n

37,0 n

33,9 n

31,5 n

31,4 n

Mobiliteit

 0,4 v

 0,8 v

 0,1 v

0,5 n

0,4 n

Onderwijs

25,6 n

26,3 n

27,0 n

27,1 n

27,4 n

Openbare ruimte

33,4 n

34,1 n

34,4 n

34,9 n

35,3 n

Sport en Accommodaties

24,1 n

24,7 n

25,4 n

25,2 n

25,1 n

Stedelijke ontwikkeling

0,2 n

0,4 n

0,3 n

0,2 n

0,2 n

Veiligheid

15,1 n

15,8 n

15,8 n

15,8 n

15,8 n

Wijkontwikkeling

3,3 n

3,4 n

3,4 n

3,5 n

3,4 n

Wonen

1,1 n

0,8 n

0,8 n

0,8 n

0,8 n

Zorg en Welzijn

171,7 n

181,1 n

178,2 n

178,3 n

179,0 n

Overhead

40,1 n

40,8 n

40,5 n

40,4 n

40,3 n

Algemene dekkingsmiddelen

 430,6 v

 449,6 v

 454,2 v

 457,3 v

 460,3 v

Onvoorzien

0,1 n

0,1 n

0,1 n

0,1 n

0,1 n

Saldo van baten en lasten zonder mutatie reserve

1,6 n

 2,9 v

 12,0 v

 20,8 v

 20,5 v

Toevoeging en onttrekking aan reserves per programma

Bestuur en Middelen

10,7 n

12,3 n

12,5 n

14,2 n

14,7 n

Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

 0,5 v

Dienstverlening & burgerzaken

 0,3 v

Duurzaamheid

 0,3 v

0,3 n

 0,3 v

 0,7 v

 0,0 v

Economie en Werk

0,3 n

 3,4 v

 2,7 v

Grondbeleid

1,8 n

 1,5 v

 2,6 v

0,7 n

 1,9 v

Inkomen & Armoedebestrijding

 3,4 v

 1,7 v

1,2 n

Mobiliteit

 0,7 v

 0,3 v

 0,2 v

 0,2 v

 0,2 v

Onderwijs

 0,0 v

 0,0 v

 0,0 v

 0,0 v

 0,0 v

Openbare ruimte

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

Sport en Accommodaties

 0,6 v

0,3 n

0,4 n

0,4 n

0,4 n

Wonen

 0,6 v

 0,3 v

 0,3 v

 0,3 v

 0,3 v

Zorg en Welzijn

 4,6 v

 4,4 v

 0,5 v

 0,1 v

Resultaat

3,4 n

 1,6 v

 4,7 v

 6,6 v

 7,8 v