Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Belangrijke partners bij de uitwerking en realisatie zijn de regiogemeenten en andere overheden, UWV, vakbonden, WerkBedrijf, Leerplicht RMC, werkgevers, bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, Economische Raad Nijmegen, intermediaire organisaties zoals de Kamer van Koophandel, Health Valley, Businesscluster Semiconductors en KiEMT, ondernemers- en bedrijvenverenigingen zoals de Industriële Kring Nijmegen (IKN), het Economisch Collectief Nijmegen (ECN), VNO/NCW en onze partners in de Economische Raad Nijmegen (ERN).