Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Om de doelen en ambities op dit thema te realiseren zijn we als gemeente één van de spelers in een netwerk van partijen en belanghebbenden, in meer horizontale verhoudingen. Om resultaten te boeken leggen we verbindingen en vormen we coalities. We zoeken de samenwerking op waar dat kan. Resultaatgericht, en op zoek naar creatieve oplossingen en minder regels. Voor dit thema, een aantrekkelijke woon -en groeistad, doen we dat met bewoners en huurders (organisaties) , projectontwikkelaars en beleggers, woningcorporaties en zorgpartijen.